Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng                     

Địa chỉ: Số 9 Đường Số 5, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 37719746

Fax: (08) 37752421

Gửi email:

                                                             

                                                     
                                                                
  
Go to top